SERVICE

BÅTFÖRVARING

BÅTSKADECENTER

CE-märkning

Behöver din båt CE-märkas? Lär dig mer om vilka krav som finns och hur du kontrollerar om din båt är CE-märkt. Behöver din båt CE-märkas så utför vi det åt dig!

CE märkning rund

Behöver min Båt CE-märkas och till vilka krav i så fall?

Viktig information till dig som äger en importerad och icke CE-märkt båt

Viktig information till dig som äger en importerad och icke CE-märkt båt

Nytt EU-direktiv för Fritidsbåtar trädde i kraft 16:e januari 2016. Under en övergångsperiod på ett år gäller både det gamla och det nya direktivet. Från och med 18:e januari 2017 kan båtar endast certifieras mot det nya direktivet. De viktigaste förändringarna i det nya fritidsbåtsdirektivet är:

  • Tydligare och mer långtgående skyldigheter för ekonomiska aktörer (tillverkare, distributörer, importörer och tillverkarens representant).
  • Endast privatimportörer får certifiera produkter som tillverkats utan certifiering (det gäller exempelvis båtar som privatimporterats från USA).
  • Skärpta krav på EU-länderna vid godkännande och tillsyn av anmälda organ Krav på EU-länderna att straffa den som tillhandahåller en produkt som inte fyller kraven
  • Nya avgaskrav för dieselmotorer över 37 kW och för bensinmotorer.

I praktiken innebär detta att inombordare och motorer utrustade med drev endast klarar kraven om de är utrustade med katalysator. Båtar med motorer av årsmodell 2010 eller äldre har generellt inte detta vilket gör att dessa motorer inte klarar de nya kraven. Om du idag äger en icke CE-märkt båt där motorn inte är utrustad med katalysator och som klarar de nya kraven så rekommenderar vi att certifieringsprocess påbörjas senast i juni 2016 så att processen ska bli klar i god tid innan de nya reglerna träder i kraft fullt ut. Efter januari 2017 krävs motorbyte för att kunna certifiera icke CE-märkta båtar som inte är utrustade med katalysatormotorer.

För mer information se Transportstyrelsen: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fritidsbatar/CE-markning/Regler/Nytt-fritidsbatsdirektiv-2016/

Kontroll av CE märkning på importerade båtr

Kontrollera

Att kontrollera om en amerikansk båt, vilket det ofta handlar om är korrekt CE märkt eller inte upplever de allra flesta som både svårt, tidsödande och krångligt. Vilka kontroller måste jag göra och vilken dokumentation måste finnas? Här följer en checklista som underlättar denna kontroll.

CE märkt?

Hur vet jag om en båt är CE märkt eller inte?

Vad skall jag göra för att ta reda på det?

Hur får jag hjälp med det?

Vi hjälper dig steg för steg hur du kontrollerar båten eller så kan vi göra det åt dig.

Kontakta oss

Så här undersöker du din båt

CIN Kod

Börja med att kontrollera att båtens skrovkod, den så kallade CIN-koden ( Craft Identification Number). Detta skall inte förväxlas med båtens ursprungliga skrovnummer. Alla båtar certifierade i efterhand skall ha fått ett nytt nummer, en CIN-kod.

Det ser ut som ett skrovnummer och skall finnas på akterspegeln i anslutning till det gamla skrovnumret. Koden skall bestå av 14 tecken och börja med landskoden tex DE- eller GB- om båten är CE-märkt i Tyskland respektive Storbritannien.

CE-Skylten

Gå in i båten och kontrollera att det finns en CE-skylt inne i båten vid förarplatsen.

CE-skylten skall alltid innehålla följande:

Namn på företaget som CE-märkt båten tex CE Proof ( skall stå överst)
Max antal personer
Maxlast, inklusive eventuell utombordsmotor
CE-märket

Nummer som anger det anmälda organet som varit inblandat i kontrollen av båten (var uppmärksam på detta, det är just detta som många icke korrekta CE-märkningar saknar då det inte varit något anmält organ inblandat i märkningen)

Resultat

Motorer

Alla inombords-bensinmotorer från 2003 och framåt från Volvo Penta och Mercruiser är ok.

Alla utombordsmotorer från de stora tillverkarna från 2003 och framåt är ok.

Vi godkänner bla. följande motorer bak till 1996-1998:
Mercruiser 7.4L MPI, 5.7L EFI, 5.7L carb., 4.3L EFI (5-litersmotorn är lite svårare med före 2003 eftersom vi inte har några testresultat för denna)
Volvo Penta: 5.0 Gi, 5.7 GSi, 4.3 Gi, 7.4 Gi

Klar?

Har du genomfört samtliga kontroller och allting finns med och stämmer med ovan är båten på goda grunder att betraktas som korrekt CE-märkt och du kan gå vidare och sälja båten.

Försäkra dig skriftligen om att ägaren/säljaren av båten tar det fulla ansvaret för att CE-märkningen är korrekt och att du som båtköpare har rätt att kräva ersättning för kostnader som drabbar dig om det senare skulle visa sig att båten inte uppfyller kraven på en korrekt CE-märkning.

Vad kostar det?

Vi CE märker din båt på plats.
17.900:- inkl. moms (priset gäller upp till 40 fot)
resa tillkommer och eventuella åtgärder

Detta gäller enbart inom Stor Stockholm och vi lämnar givetvis offert på eventuella åtgärder.

CE märkning rund