Auktoriserad Volvo PentaDETTA GÖRS ALLTID VID AUKTORISERAD VOLVO PENTA SERVICE 

  • Berörs din drivlina av kampanj så genomförs denna.

  • För motorer med EVC system kopplas Vodia till motorns styrsystem för kontroll av status och eventuella felkoder.

  • Baserat på motorns ålder, antal driftstimmar och senast utförda service genomförs byte av komponenter och vätskor enligt Volvo Pentas serviceschema och rekommenderade bytesintervall. Därutöver görs en optisk kontroll av ett flertal komponenter såsom slangar, kablar, kontakter och genomföringar.

  • Vid byten av komponenter används alltid Volvo Penta originaldelar.

  • Samtliga byten och kontroller dokumenteras i ett serviceprotokoll som efter slutfört arbete överlämnas till dig.

  • Om det i samband med service upptäcks brister som påverkar motorns funktion och tillförlitlighet blir du informerad och får rekommendation samt prisuppgift på åtgärd.

  • Reservdels garanti gäller i 24 månader eller 600 drifttimmar beroende på vilket som inträffar först. Kostnad för utryckningar och leveranser täcks ej av garantin.


Alla åtgärder vid felsökning eller uppdatering av mjukvara kan medföra kostnad. Prata med din återförsäljare för mer information.