Båtförvaring

Som förvaringskund hos Solna Marin lämnar ni båten vid vår anläggning i Rindö Hamn på hösten och hämtar när din båtsäsong börjar igen. Vid beställd service av motor/motorer provkör vi alltid med protokoll innan upptagning. Samtliga båtar gås igenom med förslag på eventuella åtgärder.

I våra varma hallar på 5000 kvm förvarar vi båtar i ett kontrollerat klimat avseende temperatur och luftfuktighet. Här kan du vinter förvara din båt och vara säker på att undvika frostskador eller mögelpåväxt. Vi öppnar alltid upp luckor och kapell vilket gör att luften kan cirkulera fritt genom båtens utrymmen.

Båthallarna har ett skalskydd med brand, temperatur och stöldlarm kopplat till säkerhetsbolag. Endast Solna Marin’s egna personal har tillträde till lokalerna.

Kontakta oss vid intresse av förvaring så återkommer vi med en totaloffert.

Ingår i förvaringskostnaden:

 • Upptagning.

 • Ångtvätt skrov och drev.

 • Utvändig tvätt hela båten.

 • Konservering motor/er utföres alltid.

 • Bakteriedödande medel om septitank.

 • Biocid medel i bränsletank om Diesel.

 • Dammsugning fack där det kan ligga vatten.

 • Avpallning i hall inkl. material.

 • Laddning batterier/datakörning av batterier.

 • Genomgång av båt med förslag på ev åtgärder.

 • Sjösättning.

 • Provkörning.


Upptagning startar normalt mitten av september och sjösättning börjar ske i samband med islossning ca 15 april (beroende på väder och isläge). Upptagning av båtar sker måndag till torsdag mellan 7.00-15.00. Vi försöker alltid tillmötesgå era önskemål ang torr/sjösättning. Tidig upptagning innebär generellt sen sjösättning.

Förvarings kostnad faktureras 10 dagar netto, fakturan kommer skickas när båten är uppställd. Övriga beställda arbeten faktureras 10 dagar netto efter att de är utförda. Önskas förvaring även under sommarhalvåret tillkommer förvarings kostnad -50%.

Inget eget arbete får utföras på båtarna/objekten under förvaringstiden av försäkrings skäl, d.v.s. det är inte möjligt att vår rusta. Självklart är du alltid välkommen till oss och titta till din båt!

Under sommaren erbjuder vi förvaring utomhus av din Jetski/Båtvagn för 1 000 kr på Rindövägen 16. Gäller endast förvarings kunder. Övriga kunder 1.500 kr OBS! Kund ansvarar för att vagnen står låst. Vi föreslår klass III kätting.