Båtförvaring Rindö/Vaxholm

SERVICE

BÅTFÖRVARING

BÅTSKADECENTER

GDPR – General Data Protection Regulation

Vi på Solna Marin värnar om din integritet och välkomnar den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Här nedan försöker vi så noga vi kan beskriva hur vi använder dina personuppgifter som vi lånar av dig för att fullfölja vårt uppdrag som fullserviceverkstad.

gdpr solna marin

De direkta personuppgifter vi behandlar är namn, adress, telefonnummer och mailadress. Dessa behöver vi för att kunna kontakta dig i samband med att vi arbetar på din båt samt för fakturering och bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år enligt bokföringslagen.

De indirekta personuppgifter vi behandlar är din båts skrovnummer och motornummer. Det behöver vi för att kunna beställa rätt delar till just din båt samt för att registrera servicen hos din motortillverkare.

I samband med märkning eller installation av ny utrustning, inklusive motorer, behandlar vi i förekommande fall enhetens ID-nummer samt dina personuppgifter för registrering av densamma. Bekräftelse på registreringen sparas tillsammans med bokföringen för både er och vår säkerhet under garantitiden.

Under tiden vi har ett pågående arbete eller förvaring på din båt används ditt namn, telefonnummer och mailadress samt din båts motornummer på våra arbetsordrar och arbetsorderlistor. Vid försäkringsskador används även ärendets skadenummer och vid märkning eller installation av utrustning även, vid förekommande fall, den enhetens ID-nummer. Arbetsordrar och arbetsorderlistor används endast internt inom företaget för att fördela arbetet.

Utskrivna arbetsordrar sparas i ett exemplar tillsammans med bokföringen. Digitala arbetsordrar och arbetsorderlistor sparas i fem år för att vi ska kunna se servicehistorik och serviceintervaller i samband med nya arbeten på din båt. Vill du att dessa uppgifter raderas tidigare, dock tidigast när pågående arbeten är avslutade, får du meddela oss.

Vid förvaring upprättar vi bokningslistor som innehåller ditt namn samt hänvisning till ditt arbetsordernummer. Bokningslistorna används endast internt inom företaget för att planera placering och administration kring förvaringarna. Bokningslistorna raderas efter avslutad säsong.

I samband med att underleverantörer anlitas upprättas särskilda arbetsordrar som enbart innehåller motornummer.

Dina personuppgifter sparas i vårt digitala kundregister i fem år för att vi ska kunna se servicehistorik och serviceintervaller i samband med nya arbeten på din båt samt för smidigt upprättande av nya arbeten och förvaringar. Vill du att dina uppgifter raderas tidigare än så, dock tidigast när pågående arbeten och förvaringar är avslutade, får du meddela oss.

Vi har personuppgiftsbiträdesavtal upprättade med alla våra underleverantörer och andra företag som vi samarbetar med gällande dina personuppgifter.

Du kan en gång per år begära ett registerutdrag för att ta del av vilka uppgifter vi har sparade om dig samt begära rättning eller radering av dessa. Det gäller dock inte de uppgifter vi behöver som underlag för bokföringen då dessa måste sparas i sju år enligt bokföringslagen. De uppgifterna som sparas för bokföringen förvaras digitalt i vårt bokföringsprogram samt i ett låst arkiv.

Har du frågor gällande hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du oss på telefon: 08-519 777 90 eller mail: faktura@solnamarin.se